Selecteer een pagina

Diensten

Ik begeleid medewerkers, teams en managers in organisaties naar een nieuwe manier van samenwerken, waarin zelforganisatie en lerend vermogen centraal staan.

Dit is het uitgangspunt voor mijn dienstverlening. Ik bied uitkomst als de gangbare beheersgerichte benadering niet toereikend is. Ik geef u enkele praktijkvoorbeelden:

Stakeholder management

Projectleiders waren technisch zeer competent maar vonden het lastig om zich te verweren tegen de druk van stakeholders en om aan hun verwachtingen te voldoen. Projecten liepen als gevolg daarvan onnodige vertraging op. Ik heb deze projectleiders gedurende een langere tijd gecoacht om hen te laten ontdekken hoe hun eigen gedrag deze situatie in staat hield en hoe zij dit interactiepatroon konden doorbreken en de verwachtingen van de stakeholders beter konden managen. Het resultaat was een betere samenwerking met de stakeholders en succesvollere projecten.

Cross-functionele projecten

Projecten waren sterk per afdeling georganiseerd. Hierdoor verliep de overdracht tussen afdelingen moeizaam. Ik heb via workshops met managers en medewerkers van verschillende afdelingen hun kijk op wat een project is kunnen bijstellen. Dit leidde tot echte crossfunctionele projecten en tot meer zelforganisatie van de projectmedewerkers, die de daarbij behorende verantwoordelijkheid namen.

Samenwerkingsmodel

Afhankelijk van hun manager ervaarden medewerkers wisselende en soms conflicterende managementstijlen. Middels workshops voor alle managers en medewerkers heb ik een samenwerkingsmodel geïntroduceerd dat meer op zelforganisatie van medewerkers en ondersteuning door management gebaseerd was. Dit creëerde veel enthousiasme bij medewerkers binnen het bedrijf, niet in laatste plaats door de sterke betrokkenheid en het voorbeeldgedrag van het management. De medewerkerstevredenheid en betrokkenheid namen hierdoor sterk toe.

Zelforganiserende teams

Binnen een snelgroeiend bedrijf hield de ontwikkeling van medewerkers en organisatie geen gelijke tred met de groei. Middels workshops en maandelijkse bedrijfssessies heb ik meer autonomie voor de medewerkers en meer eigenaarschap van de medewerkers voor het identificeren en uitvoeren van verbeteringen bevorderd. Als vervolgstap heb ik de vorming van zelforganiserende teams begeleid. Tot slot heb ik het managementteam begeleid om tot een nieuwe verdeling van rollen en verantwoordelijkheden te komen in een nieuwe organisatiestructuur. Een uitvloeisel hiervan was de introductie van een noodzakelijk gebleken personeelsbeleid op een zowel methodologisch goed onderbouwde als operationeel praktische manier. Hiermee werd de basis gelegd voor verdere groei en gezonde financiële resultaten.

Agile benadering

Het uitvoeren van organisatieopdrachten door teams van managers was een moeizaam en langdurig proces door drukbezette agenda’s en de heersende overlegcultuur. Ik heb een groep managers begeleid die opdracht hadden het over de opzet van een nieuwe afdeling eens te worden en deze goedgekeurd te laten krijgen door de directie. Hiervoor heb ik de groep via een agile benadering ondersteund. Het resultaat was een gezamenlijk gedragen voorstel dat in korte tijd tot stand kwam en dat vervolgens door de directie goedgekeurd werd.

Waarom Convolo?

De overeenkomsten tussen deze opdrachten zijn mijn onconventionele, op de situatie toegesneden, praktische en mensgerichte benadering. Ik gebruik workshops om verandering te initiëren en begeleid personen of teams voor langere tijd om die verandering tot stand te brengen. Ik besteed daarbij veel aandacht aan samenwerken en het ontwikkelen van lerend vermogen. Ik pas, waar mogelijk, een lean of agile benadering toe zonder dat klanten in deze methodologieën getraind hoeven te worden.

Herkent u de geschetste uitdagingen?

Als u zich herkent in een van de geschetste praktijkvoorbeelden of als u vastloopt in uw huidige aanpak, dan is het zeker de moeite waard om met mij contact op te nemen. Ik wissel graag met u van gedachten over uw problematiek en in hoeverre mijn alternatieve benadering u aanspreekt. Of we tot zaken komen is daarbij niet van belang. Mijn ervaring is dat zo’n gesprek meestal door beide partijen als zinvol ervaren wordt. Ik ben erg benieuwd naar uw situatie en hoop van u te mogen horen.