Selecteer een pagina

Naar een nieuwe manier van werken

U vraagt zich af wat zelforganisatie voor u zou kunnen betekenen?

Zelforganisatie is de basis voor zelfsturende, zelfverantwoordelijke of zelfstandige teams en voor een zelfsturende organisatie. Het stelt eisen aan de kwaliteiten van managers en projectmanagers en beïnvloedt zo de kwaliteit van management en projectmanagement.

Zelforganisatie is effectief als uw organisatie wendbaarder moet worden, uw projecten succesvoller of de samenwerking binnen uw organisatie beter. Zelforganisatie vergt wel een andere kijk op organisaties. Ik kan u een nieuw en praktisch perspectief bieden dat mensen in organisaties beter laat samenwerken en uw organisatie wendbaarder of meer agile maakt. Ik heb daarom een whitepaper geschreven met de titel Naar een nieuwe manier van samenwerken, dat ik graag bereid ben met u te delen.

In mijn whitepaper is dit nieuwe perspectief uitgewerkt. De thema’s die aan de orde komen zijn Leiderschapsstijl en zingeving, Accepteren van de werkelijkheid, Sociale innovatie, Zelforganisatie en leiderschapsstijl, Organisatie als lerend neuraal netwerk, Zeven basisvaardigheden en Organisch veranderingsproces.

 Mijn whitepaper zal u behoeden voor veel gemaakte denkfouten, u inspireren en bemoedigen, en u aan het denken zetten.

Mijn whitepaper is gratis aan te vragen en wordt u als pdf-bestand toegestuurd per e-mail. De enige tegenprestatie die ik u vraag is om uw contactgegevens in te vullen zodat ik u éénmalig kan benaderen voor een korte gedachtewisseling over mijn whitepaper.

Stuur mij de whitepaperSend me the whitepaper

Ja, stuur mij de whitepaper toe!

This site is protected by reCaptcha and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Klanten & getuigenissen

Martin Waaijer heeft mijn team ondersteund in zelforganisatie en projectmanagement. Hij hield ook maandelijkse individuele coachingsessies met mijn teamleden en gebruikte daarbij onze lopende projecten als onderwerpen voor de coachingsessies. Zijn ervaring en kennis hebben mijn teamleden geholpen om de stakeholders beter te betrekken en om de projectvoortgang en -overdracht goed naar hen te communiceren.

R&D Teamleider

Internationale energiemaatschappij

[...] Een heel belangrijke bijdrage die Martin geleverd heeft is het onderscheid maken tussen de resultaten op inhoudelijk vlak enerzijds, en resultaten op procesvlak anderzijds. Vooral dit laatste is buitengewoon lastig om zelf te doen; hier hadden wij echt externe hulp bij nodig. [...] In de aanpak heeft Martin een zeer gedegen theoretisch kader gecombineerd met praktische ervaring. Dit heb ik als zeer prettig ervaren.

Joep Thewissen

Algemeen directeur, Vionq

Over mij

Van oorsprong ben ik natuurkundige. Na mijn promotie in de wiskunde en natuurwetenschappen ben ik bij Océ begonnen als researcher. Al snel viel mijn belangstelling voor de organisatorische aspecten van het werk op en werd Ik gevraagd om samenwerkingsvraagstukken op te lossen.

Dit was voor mij het begin van een lange loopbaan bij internationale ondernemingen als Océ and SKF in de functies van projectmanager, afdelingsmanager, manager strategische planning, manager Project Management Office, en manager van een continue-verbeteringsprogramma in Research & Development (R&D).

Ik heb in mijn loopbaan veel expertise verworven in de toepassing van projectmanagement, continue verbetering (Lean) en verandermanagement.

Naast veel functies in R&D heb ik tien jaar in een businessomgeving gewerkt als manager strategische planning en daarvoor een opleiding tot Master of Marketing gevolgd. Deze functie bracht mij in contact met vele externe samenwerkingspartners in Europa, Japan en de Verenigde Staten. Ik heb zodoende een scherp strategisch en praktisch inzicht verworven in de gehele productlevenscyclus en in de waardeketen van de business.

Als manager lag mijn focus altijd op het functioneren van teams, gedreven door mijn belangstelling voor mensen, het gedrag van mensen en samenwerking tussen mensen.

In 2015 heb ik als organisatieadviseur Convolo bv opgericht om met mijn kennis en ervaring andere organisaties te kunnen ondersteunen. Sindsdien heb ik een diverse klantenkring opgebouwd met bedrijven als Demcon, Fast & Fluid, Océ/Canon, RR Mechatronics, Shell, en Vionq en zeer diverse en succesvolle opdrachten mogen vervullen.

Ik ben auteur van het boek De luie manager, waarin Ik mijn visie presenteer op organisaties en op zelforganisatie als onmisbaar basiselement voor succesvolle organisaties.

Het boek bevat meer dan dertig praktijkvoorbeelden. Het boek is goed ontvangen in de markt en blijkt een breed publiek aan te spreken.