Domeinen van expertise

 • Projectmanagement
 • Programmamanagement
 • Portfoliomanagement
 • Veranderingsmanagement
 • Lean
 • Agile
 • Research & Development
 • Marketing
 • Strategie
 • Businessanalyse
 • PSamenwerkingsvormen
 • Zelforganisatie
 • Systeemdenken
 • Complexe systemen
 • Probleemoplossingsmethoden

Competenties

 • Interviewen
 • Situatie in kaart brengen
 • De organisatie een spiegel voorhouden
 • Probleemanalyse en het achterhalen van hoofdoorzaken
 • Ervaring in het toepassen van probleemoplossingsmethoden
 • Mensen aan het denken zetten
 • Concepten en modellen inbrengen om deze aan de praktijk te koppelen
 • Systeemdenken en complexiteitsdenken toepassen
 • Probleem gedreven benadering met flexibele inzet van methoden
 • Het ontwerpen en geven van workshops
 • Mentoring
 • Coaching
 • Faciliteren
 • Context gedreven werkstijl
 • Participerende werkstijl
 • Een onafhankelijke, kritische en constructieve bijdrage leveren
 • Focus op gedrag van mensen en hun interactiepatronen
 • Vermogen om zich met mensen te verbinden