Selecteer een pagina

Mijn naam is Martin Waaijer. Ik begeleid medewerkers, teams en managers in organisaties naar een nieuwe manier van samenwerken, waarin zelforganisatie en lerend vermogen centraal staan.

Ik bied uitkomst als de gangbare beheersgerichte benadering niet toereikend is. Als u constateert dat, ondanks alle inspanningen, projecten nog steeds teleurstellen, samenwerking te wensen overlaat, en u te veel tijd in vergaderingen doorbrengt om de grote hoeveelheid problemen die op u afkomen te verwerken, dan kan ik u een wenkend perspectief bieden.

Ik combineer een strategisch aanpak met het boeken van resultaat. Ik gebruik workshops om verandering te initiëren en begeleid personen of teams voor langere tijd om die verandering tot stand te brengen. Ik integreer waardevolle werkbenaderingen zoals Lean en Agile in de dagelijkse praktijk zonder deze methoden expliciet te introduceren of te trainen. Mijn aanpak heeft zich bewezen bij bedrijven als Demcon, Fast & Fluid, Océ/Canon, RR Mechatronics, Shell en Vionq.

Wilt u meer weten? Vraag dan mijn whitepaper ‘Naar een nieuwe manier van samenwerken‘ aan.

Stuur mij de whitepaperSend me the whitepaper

Ja, stuur mij de whitepaper toe!

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Klanten & getuigenissen

Martin Waaijer heeft mijn team ondersteund in zelforganisatie en projectmanagement. Hij hield ook maandelijkse individuele coachingsessies met mijn teamleden en gebruikte daarbij onze lopende projecten als onderwerpen voor de coachingsessies. Zijn ervaring en kennis hebben mijn teamleden geholpen om de stakeholders beter te betrekken en om de projectvoortgang en -overdracht goed naar hen te communiceren.

R&D Teamleider

Internationale energiemaatschappij

[...] Een heel belangrijke bijdrage die Martin geleverd heeft is het onderscheid maken tussen de resultaten op inhoudelijk vlak enerzijds, en resultaten op procesvlak anderzijds. Vooral dit laatste is buitengewoon lastig om zelf te doen; hier hadden wij echt externe hulp bij nodig. [...] In de aanpak heeft Martin een zeer gedegen theoretisch kader gecombineerd met praktische ervaring. Dit heb ik als zeer prettig ervaren.

Joep Thewissen

Algemeen directeur, Vionq